Aktiviti Kilang

OPERASI BETAU

Antara Operasi Betau yang dijalankan ialah:

lori masuk ke betauLori Masuk Ke Betau   di susun mengikut jenisDi Susun Mengikut Jenis

di letak di atas pelapikDi Letak Di Atas Pelapik  di hantar ke headrigDi Hantar Ke Headrig

 

 

BELAHAN

Bentuk fizikal dan ragam balak diteliti sebelum belahan dilakukan bertujuan untuk mendapat pulangan yang baik dan kayu gergaji yang bermutu dapat dihasilkan dalam kuantiti yang besar.

5 6 7

 

WAREHOUSE

Papan gergaji yang siap proses di asingkan mengikut saiz dan gred.

Kayu gergaji lokal di susun dan diikat terus, manakala kayu gergaji eksport di proses mengikut peraturan MGR yang ditetapkan oleh MTIB.

8 9  10

 

OPERASI

menggredMENGGERED bundlingBUNDLING

seasoningSEASONING stacking untuk kdSTACKING UNTUK KD

 

MINI SAWMILL

Selinap serta puting dari kilang utama dan warehouse yang masih boleh diproses, dibelah semula di mini sawmill untuk di jadikan bahan sokongan kepada produk finger joint.

 

1516

 

OPERASI

mini sawmillMINI SAWMILL cross cutCROSS CUT

 

gradingGRADING       strackingSTRACKING

 

MINI SAWMILL – KAYU GETAH

Pemprosesan bermula pada Mac 2004 untuk memberi sumbangan pendapatan dan memaksimumkan penggunaan mesin disamping selinap & puting.

21 22 23

 

BOILER DAN KILN DRY

Memiliki satu unit Combipac Boiler yang berkapasiti 6000 kW/j serta 6 kebuk pengeringan tanur yang berkapasiti 370 tan kayu gergaji pada satu-satu masa.

24 25

 

FINGER JOINT

Cantuman hujung kayu bersaiz kecil dan pendek yang telah di kering tanur dengan menggunakan mesin berjenama �GreCon�.

26 27 28

 

MOULDING

Menggunakan mesin weinig�s dengan mengeluarkan produk bermutu seperti S4S, T & G dan Profil.

29 30 31

 

TANALITH PLANT

Operasi unit ini dapat meningkatkan mutu kayu gergaji yang berdaya tahan rendah (Kayu Malaysia) kepada yang lebih berkualiti.

32 33

 

WORKSHOP

Disediakan untuk penyelenggaraan dan pembaikian jentera dan kenderaan bagi kegunaan Bahagian Kilang dan perhutanan.

34 35 36

 

PRODUK

Kilang papan KPK mengeluarkan pelbagai jenis kayu gergaji berkualiti termasuk :

 

Kayu gergaji pelbagai saiz dan gred untuk pasaran tempatan dan eksport terus.

Kayu gergaji yang di kering tanur.

Kayu gergaji yang di �tanalith�

Kayu kumai dan tanggam jejari yang berkualiti.

 

38   39 40

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.