OBJEKTIF

OBJEKTIF UTAMA

  • Pengeluaran produk/perkhidmatan yang terbaik dalam industri perkayuan.
  • Penguasaan pasaran yang memuaskan bagi produk keluaran syarikat.
  • Keuntungan yang memuaskan bagi menjamin kedayahidupan (survival) syarikat.
  • Pulangan atas pelaburan yang memuaskan kepada pemegang saham.

OBJEKTIF SAMPINGAN

  • Memperoleh kepakaran pengurusan dan teknologi dalam industri perkayuan.
  • Membantu mewujudkan pusat pertumbuhan yang baru.
  • Mewujudkan peluang pekerjaan baru.
  • Khidmat dan kebajikan yang memuaskan kepada pekerja dan masyarakat sekeliling.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.