STRATEGI

Buy Phentermine K25 Beberapa strategi baru telah diatur untuk dilaksanakan bagi tujuan pemulihan dan pembesaran syarikat:

Buy Xanax Bali

http://aroundtheworldinktdays.com/wellness-travel-in-south-korea/?replytocom=33011 Alprazolam Order Online Now STRATEGI JANGKA PENDEK

Buy Xanax Without Pres

Pemulihan dan pengukuhan operasi dan kewangan:

 • Pengukuhan operasi unit-unit pengeluaran syarikat (pembalakan dan kilang papan).
 • Kawalan dan penjimatan perbelanjaan.
 • Pengurusan aset secara cermat dan terancang.

http://commodorebuilders.com/about/MikeMcLaughlin.html Penjanaan hasil yang memuaskan melalui:

 • Penumpuan terhadap pengeluaran dan jualan produk yang mempunyai pasaran yang baik.
 • Meningkatkan mutu produk untuk mendapat harga premium yang terbaik dalam pasaran.
 • Memaksimumkan penghasilan (recovery) dari bahan mentah yang terhad.
 • Mendapat pasaran yang baru bagi barangan keluaran KPK supaya tidak bergantung kepada sesuatu pasaran atau pelanggan sahaja.

STRATEGI JANGKA PANJANG

Buy 10 Xanax Online

http://aroundtheworldinktdays.com/5-items-im-glad-i-packed/?replytocom=43560 Pemulihan dan pengukuhan operasi dan kewangan:

http://nextbigtrade.com/2015/03/08/stage-analysis-report-50/feed/
 • Pembesaran aktiviti yang sedia ada (pembalakan dan pengeluaran kayu gergaji).
 • Menceburi dalam bidang industri hiliran bersepadu seperti kilang tanur (Kiln Drying), kilang kumai (Moulding), tanggam jejari (Finger joint) dan lain-lain. komponen perabot.
 • Mempelbagaikan aktiviti perniagaan syarikat bagi mengekalkan daya saing.
 • Mengenal pasti dan meneroka sumber berasaskan hutan untuk menjana pendapatan tambahan.
 • Menyertai secara langsung dalam pasaran eksport berasaskan kayu.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.

Buy Diazepam In Brazil