MISI

Penubuhan KPK ini adalah untuk memenuhi beberapa hasrat kerajaan untuk melihat pengusaha Bumiputera berjaya dalam industri perkayuan khasnya di negeri Kelantan.

Dua misi penting KPK adalah :

  • Sebagai pelopor Bumiputera dalam bidang industri perkayuan bersepadu.
  • Sebagai payung untuk penyertaan Bumiputera dalam industri perkayuan baik secara langsung atau tidak langsung.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.