Brain Storming Kakitangan KPK

“Brain Storming” telah diadakan pada 5hb. Oktober 2009 bertempat di Stong Hill Resort Kg. Jelawang Kuala Krai. Ia bermula pada pukul 8.00 pagi – 5.00 petang dengan ucapan utama disampaikan oleh Pengurus Besar KPK. Bertujuan untuk bertukar-tukar pendapat dan pandangan daripada semua kakitangan samada kakitangan atasan atau bawahan berkaitan perkara-perkara ¬†yang dapat memberi sumbangan dan meningkatkan hasil bagi kejayaan syarikat. Semoga perkara yang mendatangkan kebaikan kepada syarikat dapat dipraktikkan dalam kerja/tugasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>