Lawatan Kerja di Sibu

Ia diadakan sebagaimana berikut:
Tarikh : 17 – 19hb.November 2013
Lawatan kerja ke kawasan ladang tanaman pokok kelampayan di Sibu bertujuan untuk mendapat maklumat dan kaedah penanaman pokok tersebut. Bagi cadangan untuk ditanam di kawasan KPK sebagai perancangan di masa akan datang. Lawatan ini disertai oleh Pengerusi, Lembaga Pengarah dan Pengurusan KPK.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.