Expo Pertanian dan Perladanga

Ia diadakan sebagaimana berikut :

Tarikh    :  26hb. September 2013

Masa      :  9.00 pagi – 9.00 mlm

Tempat    :  Padang Perdana Kota Bharu

Tujuan adalah sebagai mempromosikan produk perabut dengan menggunakan kayu dari KPK.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.