Kursus Keterampilan Personaliti Pemandu Berhemah

Ia diadakan sebagaimana berikut :

Tarikh    :   04, 05 & 06hb. Julai 2013

Masa      :   8.30 pagi – 6.00 petang

Tempat    :   Sutera Resort & Spa, Merang Setiu Terengganu

Kursus ini dihadiri oleh pegawai, penyelia, mekanik dan pemandu seramai 21 Orang. Ianya bertujuan supaya pekerja mengetahui kaedah pengendalian Kenderaan dan Peranan/Tanggungjawab sebagai Pemandu.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.