Program Pencegahan Kemalangan dan Saringan Kesihatan

Ia diadakan sebagaimana berikut :

Tarikh    :     18hb. April 2013

Masa      :     2.30 petang

Tempat    :     Dewan Pejabat KPK

Tujuan program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada pekerja tentang kepentingan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan disamping menyampaikan maklumat faedah-faedah yang disediakan oleh PERKESO. Program ini telah dirasmikan oleh HJH ZAINI BT AB. LLATIFF, Pengarah Negeri Perkeso Kelantan.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.