Expo Malaysian Timber Council (MTC)

Ia diadakan sebagaimana berikut :

Tarikh    :     6 – 8hb.Mac 2013

Masa     :     9 Pagi – 5.00 Petang

Tempat  :     Universiti Putra Malaysia

Tujuan adalah sebagai mempromosikan produk perabut dengan menggunakan kayu dari KPK.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.