Memulihara Alam Hijau

KPK juga dikenali sebagai pengeluar utama kepada kayu gergaji bermutu tinggi yang dieksport keserata dunia dan kini telah disijilkan sebagai pengeluar kayu mesra alam (Pan European Forest Certification ~ PEFC) sejak tahun 2009 hingga kini daripada Malaysia Timber Council Certification (MTCC)slide1

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.